Rehabilitering for børn, unge og voksne

Uanset hvor gammel man er, kan der være en god grund til rehabilitering. Rehabilitering er ikke forbeholdt en specifik aldersgruppe, da der findes rehabilitering for både børn, unge og voksne. Men hvad kan et rehabiliterende tilbud gå ud på til de forskellige aldre?

Børn

Der findes ambulante rehabiliteringstilbud til børn, hvor der er specialister, som foretager neuropsykologiske undersøgelser, neuropædagogisk rådgivning og psykologsamtaler. 

Sådan et tilbud kan henvende sig til børn, der er født med eller på et tidspunkt bliver ramt af en hjerneskade, en hjernesygdom eller en udviklingsforstyrrelse. En udredning af denne art er relevant, hvis barnet har:

  • fået en hjerneskade eller -sygdom i forbindelse med en trafik- eller faldulykke, iltmangel, en hjerneblødning eller hjernetumorer.
  • en medfødt hjerneskade, rygmarvsbrok eller cerebral parese.
  • kromosomafvigelser og syndromer.
  • følger efter en for tidlig fødsel.
  • epilepsi.
  • udviklingsforstyrrelser.

Unge

Et rehabiliterende tilbud til unge mennesker kan være et botilbud for unge fra 15 år og opefter med en medfødt eller erhvervet hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser. En rehabilitering kan være nødvendig, da unge mennesker med de nævnte lidelser har særlige udfordringer. 

Det har de i og med, at skaden er sket på et tidspunkt, før den unges hjerne og identitet er færdigudviklet. Undersøgelser har vist, at disse unge mennesker har glæde og gavn af et rehabiliterende botilbud. Det giver nemlig motivation, udvikling og trivsel.

Voksne

For voksne kan et rehabiliteringstilbud være genoptræning og rehabilitering efter en operation, en skade eller et længere sygdomsforløb. Det kan eksempelvis være efter en:

  • Erhvervet hjerneskade
  • Hjernetumorer
  • Operation eller længere tids sygdom